Divadlo Kámen: Asi ani záhrada (ČR)

Asi ani záhrada

Piatok / 20.00 / divadlo / 7 € / 5 € študenti

Účinkujú Z. Brychtová, O. Ježková, K. Suchá, P. Bláha Nejedlý, M. Škorvaga, P. Odo Macháček, Kostýmy M. Ptáčková, Hudba konkrétna hudba pre konkrétne predstavenie, Réžia P. Odo Macháček

„Hudba nemá slúžiť divadlu a divadlo nemá byť sluhom hudby. Ani divadlo ani hudba neprahnú po dominancii.“

Príbeh a koncert o záhradných kráteroch a lietajúcich predmetoch ťažších, než vzduch. Koláž hereckých výstupov a koncertnej hudby v podaní pražského divadelného súboru. Prelínanie ničím neobmedzovaného koncertu a ničím neobmedzovaného divadla. Hudba a divadlo sa technicky neovplyvňujú, prepojenie sa uskutočňuje iba v emocionálnych, estetických a príbuzných rovinách.

Dátum
Réžia
Petr Odo Macháček
Ilustračný obrázok
Asi ani zahrada